Lúc nào cần sử dụng hợp đồng vận chuyển phế thải xây dựng

phá dỡ công trình

Theo thống kê của Mạnh Hùng, có rất nhiều khách hàng tìm mẫu hợp đồng vận chuyển phế thải xây dựng. Bởi yếu tố này cũng giúp bạn nhận định xem đơn vị đó có uy tín không. Vậy lúc nào cần dùng hợp đồng và mẫu như thế nào?

vận chuyển phế thải xây dựng
Vận chuyển phế thải lúc 6h tối

1. Khi nào cần hợp đồng vận chuyển phế thải xây dựng

Vận chuyển phế thải xây dựng là vấn đề khá đau đầu của nhiều khách hàng. Không chỉ có chủ công trình đau đầu mà cả những hộ gia đình, cửa hàng… cũng vậy

May mắn thay hiện nay có nhiều đơn vị mở dịch vụ vận chuyển. Điều này giúp giải quyết các vấn đề triệt để hơn

Những bên nào cần mẫu hợp đồng vận chuyển?

– Đơn vị cung cấp dịch vụ vận chuyển phế thải

– Bên giao phế thải xây dựng

– Bên nhận phế thải

Vai trò của hợp đồng vận chuyển

Công việc phá dỡ nhà, đào móng nhà, vận chuyển… nói chung là xây dựng sẽ chứa rất nhiều rủi ro. Vì vậy, hợp đồng chính là căn cứ pháp lý rõ ràng nhất giải quyết các khúc mắc, tranh chấp…. Từ đó bảo vệ lợi ích chính đáng cho mọi người

vận chuyển phế thải xây dựng
Phế thải xây dựng khi phá dỡ công trình

2. Mẫu hợp đồng vận chuyển phế thải xây dựng

Bên A: Bên yêu cầu vận chuyển phế thải

Cá nhân/ cơ quan:

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Fax:

Mã số thuế:

Tài khoản ngân hàng số:                                           lập tại:

Do ông (bà):

Chức vụ:                                      làm đại diện và đứng ra thỏa thuận hợp đồng.

Bên B: Bên nhận trách nhiệm vận chuyển chất thải

Cá nhân/ cơ quan:

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Số fax:

Mã số thuế:

Số tài khoản:                            lập tại ngân hàng:

Do ông/ bà                               chức vụ làm đại diện lập và thương thảo hợp đồng.

Hai bên lập hợp đồng này, trong đó bên A thuê bên B thực hiện vận chuyển chất thải với các điều khoản như sau:

Điều 1: Nội dung công việc

Bên B có trách nhiệm nhận chất thải tại địa chỉ………..vào lúc do ông/ bà số điện thoại………….bàn giao……….

Sau đó bên B phải đưa chất thải đến địa chỉ………….vào lúc do ông/ bà có số điện thoại ………..nhận.

Bên A có trách nhiệm giao và nhận chất thải đúng giờ, đúng nơi quy định.

Bên A có trách nhiệm thanh toán phí vận chuyển theo đúng biểu giá và những phụ phí theo quy định của pháp luật hoặc thỏa thuận của hai bên.

Điều 2: Trách nhiệm, quyền hạn của bên A

Bên A có trách nhiệm giao, nhận chất thải đúng giờ quy định. Đồng thời, phải bàn giao chất thải đúng loại và khối lượng như thỏa thuận của 2 bên từ đầu.

Bên A phải cung cấp cho bên B những giấy tờ pháp lý cần thiết cho việc vận chuyển.

Bên A được quyền khiếu nại nếu bên B không đến đúng giờ nhận hàng hay không đưa phương tiện đúng như thỏa thuận.

Điều 3: Trách nhiệm, quyền hạn của bên B

Bên B có trách nhiệm nhận và bàn giao hàng đúng thời điểm.

Bên B phải chịu trách nhiệm với việc rơi, vãi các loại chất thải ra đường.

Trong trường hợp bên A không bàn giao chất thải đúng thời điểm và không liên hệ giải quyết. Bên B có quyền yêu cầu thanh toán chi phí chuyển đi theo biểu giá vận chuyển phế thải xây dựng thấp nhất.

Điều 4: Phương tiện và phương pháp vận chuyển

Bên B chịu trách nhiệm vận chuyển chất thải cho bên A bằng loại phương tiện………… với số lượng là:……………

Điều 5: Giá cả và thanh toán

Mức giá dành cho vận chuyển chất thải tuân theo biểu giá…………..với tổng số tiền bên A phải trả là:………….

Các loại phụ phí bắt buộc:…………….

Điều 6: Thời hạn hiệu lực của hợp đồng

Hợp đồng vận chuyển chất thải này có hiệu lực từ ngày………đến ngày……… . Sau thời hạn trên, mọi vấn đề khiếu nại, tranh chấp sẽ không được giải quyết.

Điều 7: Giải quyết khi có tranh chấp

Nếu có tranh chấp xảy ra trong quá trình vận chuyển và không thương thảo được, hai bên sẽ khiếu nại với các cơ quan có thẩm quyền.

Điều 9: Điều khoản chung

Hợp đồng trên đây được lập thành 02 bản. Trong đó, bên A giữ một bản, bên B giữ một bản có giá trị như nhau. Tất cả đều có hiệu lực từ ngày…đến ngày.

Bên A: Bên giao hàng                                                       Bên B: Bên nhận hàng

Ký và ghi rõ họ tên                                                            Ký và ghi rõ họ tên

Mọi thông tin chi tiết về dịch vụ quý vị hãy liên hệ ngay với chúng tôi để nhận được tư vấn

Công ty dịch vụ xây dựng Mạnh Hùng

Địa chỉ: Tân Khai – Lĩnh Nam – Hà Nội

Hotline: 0375 808 383 – 0983 763 090

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *